Hvad er Selvhjælp?

Når man sidder alene, er tankerne kaos. Ved at skulle forklare sig, ved at sætte ord på, forstår man bedre, hvad der er sket

Problemer og kriser er en del af vores liv. Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som det vil være godt at tale med andre om. Et menneske kan have brug for støtte og hjælp, hvis det har oplevet en pludselig ulykke eller tab - dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom, tab af arbejde eller andet, som det er svært at klare alene.

Gennem deltagelse i samtalegrupper får du mulighed for at tale om det, der er svært, med andre i samme situation og derigennem finde støtte og ressourcer til igen at mestre hverdagen, få øget livskvalitet og livsglæde og komme videre i livet.

Det er ikke professionel behandling, og man er ikke klient eller passiv modtager af hjælp, men det giver mulighed for at sætte ord på sine tanker og dele sine erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede til gensidig hjælp.

Det er en lettelse at sige nogle af de ord, man ikke ønsker at dele med sine børn, sin familie eller sine venner, og at blive mødt med forståelse og accept. 

Man er et medmenneske, der går aktivt ind i en proces sammen med andre. Man taler, men man lytter også til de andre i gruppen. Man oplever, at der er brug for en, at de erfaringer, man har gjort sig, har værdi. Gennem samtale og fælles oplevelser bliver det muligt at komme videre, det formindsker følelsen af isolation med ens problem, det øger handlekraft og skaber mod til og tro på, at ens situation kan ændre sig positivt.

I en selvhjælpsgruppe får du et trygt og ligeværdigt fællesskab, hvor man udover at fortælle sin egen historie får mulighed for at lytte til og lære af andre med de samme problematikker som en selv. Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne.

Desuden findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter som f.eks.madlavning. Selvhjælpsgrupper baseres på et fælles ansvar for at gruppen fungerer, tillid til hinanden og respekt for forskellighed, at alle er lige i gruppen og på tavshedspligt. Det er den gode samtale og det givende samvær, som er i fokus. På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, som er kvalificerede til at sætte grupper i gang, men kun så længe gruppen har behov for det - ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne. Det er derfor igangsætterens rolle at hjælpe gruppen i gang ved at informere om selvhjælpens værdier og rammer, at hjælpe gruppen med at skabe egne regler og indhold og sørge for at fordele taletid ligeligt.

Er du interesseret i at deltage i en gruppe eller blot blevet nysgerrig og gerne vil høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder en personlig afklarende samtale inden deltagelse i gruppe.

For yderligere information Kontakt os