Grupper i Selvhjælp

Vi har løbende en række grupper kørende og andre under opstart. 

Grupperne oprettes efter behov og stadig nye emner kommer til.

Grupperne kan f.eks. omhandle:

 • Sorg. Mistet nært familiemedlem
 • Unge, der har mistet
 • At komme videre efter en skilsmisse
 • At være sygemeldt og stå uden for arbejdsmarkedet
 • At være udfordret på forældrerollen
 • Personlig udvikling. At finde sine egne ressourcer
 • At have mistet kontakt til børn / børnebørn
 • At være bedsteforældre til børnebørn, der er anbragt i plejefamilie
 • Lettere angst og depression
 • At leve med en kronisk sygdom
 • At være pårørende til en alvorligt syg
 • At være pårørende til psykisk syg
 • Manglende livsmod, manglende netværk

Når vi har 5-6 personer med det sammen problem starter vi en gruppe.

Når gruppen er igang kommer der ikke nye deltagere ind, idet det ofte er sårbare personer der deltager, og der opstår en fortrolighed, og det kan være svært at skulle forholde sig til nye deltagere.

Dog er vores netværksgrupper f.eks. "Spise med Gutterne" og "Spise med Qvinderne" åbne for nye deltagere.

"Café for førtidspensnionister og flexjobbere" er også en åben gruppe, hvor alle kan komme og deltage. Der er ingen tilmelding. 

 

Vi tilbyder dig altid en personlig samtale, inden du bliver skrevet op til gruppe.