Mindfulness

Mindfulness

8 ugers mindfulness forløb. 

Målgruppen er pensionister/førtidspensionister og pårørende til alvorligt syge. 

Gennem mindfulness trænes opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse i nuet, og der opnåes reduktion af stress, større robusthed, klarhed i tænkning, energi og personligt overskud. 

Der afholdes et informationsmøde før hvert 8 ugers forløb, hvor instruktøren vil være til stede og fortælle om indholdet.. Herudover vil Selvhjælp være tilstede og tage imod tilmeldinger. 

Der undervises 2 timer ugentligt.

Der vil være hjemmeopgaver, som er vigtige for at få det fulde udbytte af kurset.

 

Se kommende Mindfuness arrangmenter under Nyheder og i Kommende Arrangementer.