AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Forældresparring i Støt dit barn

Forældresparring i Støt dit barn

Program for undervisningsforløbet foråret 2020

 

Tirsdag d.21. januar kl. 17.00 – 20.00

Vera og Hanne fortæller om programmet og vi drøfter sammen spilleregler for gruppen. Der vil være god tid til at snakke på kryds og tværs.

 

Tirsdag d.28. januar kl. 17.00 – 20.00

Robert Frank er psykolog og stiller op til en snak om de udfordringer, I står med i hverdagen. Hvornår og hvordan skal man give slip på sit barn? Hvad er sygdom og hvad er almindelig undgåelse?

 

Tirsdag d.4. februar kl. 17.00 – 20.00

Birgit Østergaard arbejder som privatpraktiserende psykolog og har i mange år arbejdet ved Sinds Pårørenderådgivning. Hun har sagt ja til at snakke om de følelser, som er på spil for forældre og sætter fokus på, hvilke roller man som forældre skal tage og hvilke man ikke skal tage.

 

Tirsdag d.25. februar kl.17.00 - 20.00

Line, EN AF OS. En ung pige fra Psykinfo gruppen EN AF OS fortæller om: Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Line har kæmpet med autisme, sorg og angst. Både i folkeskolen, efterskole og gymnasiet.

  

Tirsdag d.10. marts kl. 17.00 – 20.00

Opsamlingsaften hvor vi snakker om de foregående oplæg. Hvor står vi som forældre og hvordan kan vi bruge vores viden i vores hverdag?

 

Tirsdag d.24. marts kl. 17.00 – 20.00

Emil Rask Pedersen er privatpraktiserende psykolog og har arbejdet på angstklinikken i Aarhus. Han kommer med et oplæg om angst. Hvad er angst? Hvorfor kan nogen være så bange? Og hvordan finder man den rette balance mellem at støtte og presse sit barn?

 

Tirsdag d.14. april kl.17.00 – 20.00

Christine Dalsgaard er uddannet socialrådgiver og arbejder i Psykinfo som konsulent. Hun stiller op til en snak om psykisk sygdom og stigmatisering. Derudover fortæller hun om nogle af de tilbud, der findes på psykiatriområdet i Region Syddanmark.

 

Tirsdag d.28. april kl. kl. 17.00 – 20.00

Afslutning

Vi afrunder, evaluerer og etablerer en netværksgruppe for dem, som er interesserede.

 

Forplejning

Der vil alle aftener blive serveret kaffe & The. I skal selv have noget mad med.

 

Adresse:

Middelfart Frivilligcenter, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart

Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på 72106773 eller send mail på sekretaer@famiselvhjaelp.dk