AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Projekt Støt den pårørende

Projekt Støt den pårørende

Støt den pårørende er et gratis tilbud om støtte til dig, der er ægtefælle, kæreste eller voksent barn af et menneske, der har fået:

- en alvorlig og kronisk sygdom så som kræft eller hjertekarsygdomme

eller

- en sygdom, der skaber emotionelle, kognitive eller fysiske forandringer så som sklerose, senhjerneskade, parkinson eller andre livsændrende sygdomme.

Tilbuddet erstatter ikke tilbud fra det offentlige fx hjemmeplejen, men skal ses som et supplement, der varetages af frivillige.

Læs mere ...

Projekt Kom Videre Mand

Kom Videre Mand

Kom videre mand

Kom videre Mand – kun for mænd – nyt hold starter efteråret 2020.

Med konceptet Kom videre Mand er der skabt et effektivt selvhjælpstilbud til mænd i krise, der giver dem værktøjer til at komme videre.

Har du lyst til en forandring i dit liv, giver forløbet mulighed for at finde og styrke dine ressourcer og fokusere på de næste mål i dit liv.

Der er to frivillige mænd med til at støtte gruppeprocessen over 8 mødegange. 

Gruppemøderne handler om personlig udvikling, med fokus på følgende temaer:

  • Tale om det der er svært
  • Styrke gensidige relationer
  • Styrke færdigheder og ressourcer
  • Styrke sit ståsted i livet
  • Ansvarlighed og frihed – og vejen som mand
  • Styrke kommunikationen i relationer – og sige klart hvad jeg mener

Læs mere om Kom videre Mand

Hvis du ønsker at deltage: kontakt Selvhjælp Fredericia - Middelfart, mandag - torsdag fra kl. 9.00-13.00 på 72 10 67 73 eller mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Projekt Trivselsgrupper for børn og unge

 

 

Vi har været så heldige at få bevilliget penge fra TrygFonden til at etablere Trivselsgrupper på skoler i Fredericia og Middelfart Kommune. Vi kan se, at Trivselsgrupper har stor succes i andre kommuner, så vi glæder os over, at vi nu også har mulighed for at tilbyde det samme. 

Det er vigtigt, at børn og unge trives. Formålet med Trivselsgrupper er at skabe et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen kan tale om de problemer, der påvirker dem i sådan en grad, at de ikke trives og dermed mister motivation for at deltage i gruppesammenhænge, fællesskaber og læringssitruationer i både skole og fritid. Mange børn trives dårligt og har ikke redskaberne til at komme i trivsel. Forskning viser, at det er mentalt sundhedsfremmende at have et rum, hvor man i fortrolighed kan åbne sig, dele erfaringer med andre og få følelsen af at kunne hjælpe andre ved at være lyttende.

Læs mere ...