AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Kom til søndagskaffe

Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende samtidig med, vi har det sjovt.
Selvhjælp Fredericia-Middelfart har modtaget en donation fra Trygfonden til at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre mennesker.

  • Borgere, der har familien langt væk eller ikke har familie og venner
  • Borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet og derfor ikke har kolleger
  • Borgere, der bor langt væk fra andre, og ikke lige taler med naboerne over hækken

Selvhjælp inviterer borgere i Middelfart Kommune på søndagskaffe forskellige steder i kommunen.

Læs mere ...

Projekt "Støt dit barn"

Projekt "Støt dit barn" er et projekt i Middelfart kommune, hvor forældre til børn med alvorlige psykiske udfordringer tilbydes undervisningsforløb 8 gange med fagpersonale.

Den sidste gang er Selvhjælp med og tilbyder, at forældrene kan fortsætte med at mødes og udveksle erfaringer i en gruppe i selvhjælpsregi.

Der er erfarne frivillige med fra Selvhjælp til at støtte gruppen.

Projekt "Følgesvende"

Trygfondens regionale råd Syddanmark har bevilliget os 98.580 kr. til projekt "Følgesvende".

Formålet med projektet er at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed hos ældre i vores område.

Vi har en samarbejdssamtale med Middelfart Kommune om støtte til at nå målgruppen gennem projekt "Sund hele Livet" for førtidspensionister og i samarbejde med det forebyggende team.

Læs mere ...