Projekt Trivselsgrupper for børn og unge

 

 

Vi har været så heldige at få bevilliget penge fra TrygFonden til at etablere Trivselsgrupper på skoler i Fredericia og Middelfart Kommune. Vi kan se, at Trivselsgrupper har stor succes i andre kommuner, så vi glæder os over, at vi nu også har mulighed for at tilbyde det samme. 

Det er vigtigt, at børn og unge trives. Formålet med Trivselsgrupper er at skabe et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen kan tale om de problemer, der påvirker dem i sådan en grad, at de ikke trives og dermed mister motivation for at deltage i gruppesammenhænge, fællesskaber og læringssitruationer i både skole og fritid. Mange børn trives dårligt og har ikke redskaberne til at komme i trivsel. Forskning viser, at det er mentalt sundhedsfremmende at have et rum, hvor man i fortrolighed kan åbne sig, dele erfaringer med andre og få følelsen af at kunne hjælpe andre ved at være lyttende.

Læs mere ...

Projekt Støt den pårørende

Projekt Støt den pårørende

Støt den pårørende er et gratis tilbud om støtte til dig, der er ægtefælle, kæreste eller voksent barn af et menneske, der har fået en alvorlig og kronisk sygdom.

Det kan være fx kræft, hjertekarsygdomme, sklerose, hjerneblødning, demens eller andre livsændrende sygdomme.

Tilbuddet erstatter ikke tilbud fra det offentlige fx hjemmeplejen, men skal ses som et supplement, der varetages af frivillige.

Læs mere ...

Projekt "Støt dit barn"

Projekt "Støt dit barn"

Med projektet Støt dit barn ønsker vi at styrke familierne omkring den psykisk sårbare. Det gør vi ved at rådgive og fortælle om psykisk sårbarhed. Vi ønsker, at familier med unge psykisk sårbare får hjælp og rådgivning, som støtter familien i at leve sammen og som forbedrer den unges trivsel. Derfor tilbyder vi netværksgrupper til forældre, som ønsker at sparre med hinanden.

Læs mere ...

Projekt Kom Videre Mand

Kom Videre Mand

Kom videre Mand – kun for mænd – nyt hold starter i efteråret 2019

Med konceptet Kom videre Mand er der skabt et effektivt selvhjælpstilbud til mænd i krise, der giver dem værktøjer til at komme videre.

Har du lyst til en forandring i dit liv, giver forløbet mulighed for at finde og styrke dine ressourcer og fokusere på de næste mål i dit liv.

Læs mere ...