AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Walk & Talk gruppe for pårørende

Det er vigtigt at komme ud for sig selv til trods for at du er pårørende og der er meget brug for din hjælp.

Hvis du ikke prioritere lidt tid for dig selv, mister du dine resurser og energi, og ender med at brænde sammen og mangle energi. Du er også i højrisiko for at udvikle stress, angst eller depression, så det er vigtigt at du husker at passe på dig selv. Naturen er et oplagt sted at mødes med andre: du får gode snakke og oplever naturen og årstiden skiften året rundt. Ligeledes møder du andre mennesker, der ligesom du er pårørende. Det giver mulighed for at tale om det at være pårørende, men det kan også være, at du bare har brug for at tænke på noget andet i dette tidsrum og måske bare gå sammen med andre i stilhed. Der er plads til alle pårørende i Walk & talk gruppen, og vi viser hinanden de hensyn, der er brug for. 

Walk & talk gruppen mødes den 3. søndag i måneden fra kl. 14-16.

Vi mødes foran døren til Fredericia FrivilligCenter på Vendersgade 63, 7000 Fredericia og starter med at gå en rute på 30-45 minutter, som den frivillige har planlagt.

Derefter går vi ind på FrivilligCenteret og afslutter eftermiddagen over en kop kaffer/the og evt. lidt sødt. Kontakt os, hvis du vil med.

Vil du være frivillig i Trivselsgrupper?

Gruppeleder i Trivselsgrupper

Som frivillig gruppeleder er du med til at gøre en stor forskel for børn og unge.

Har du interesse for børns udvikling og trivsel? Har du interesse for gruppedynamik eller samtaler med børn og unge. Så kunne opgaven som frivillig gruppeleder være noget for dig.

I vil altid være to gruppeledere, så man ikke er alene om at løfte opgaven.

Dine opgaver vil være, at:

 • Snakke med børn og unge om svære ting i deres hverdag
 • Skabe ro og struktur i gruppen
 • Bruge forskellige metoder; bolde – leg med følelser, dialogspil og lign.

Vi tilbyder dig:

 • Et introduktions-/oplæringsforløb, der ruster dig til opgaven
 • Løbende kvalificering, bl.a. gennem relevante kurser
 • Supervision
 • Et godt sted at opnå viden, faglighed og erfaring
 • At bruge kompetencer du måske ellers ikke bruger
 • Fællesskab med andre frivillige

Vi forventer af dig:

 • At du kan rumme børn/unges forskelligheder
 • At du er nærværende og god til at lytte
 • At du kan anerkende børn/unge, så de føler sig set, hørt og forstået
 • At du kan snakke om svære tanker og følelser
 • At du kan skabe tryghed og tillid
 • At du har lyst og overskud til at arbejde med børn/unge
 • Kravet er først og fremmest personlige kompetencer, men faglige kompetencer bydes ligeledes meget velkommen.

Hvis du kan sige ja, så har vi brug for dig som frivillig i projektet.

Har du lyst til at vide mere?

Du kan læse mere om Trivselsgrupper og de enkelte tilbud her på vores hjemmeside

Tag kontakt til os, hvis du er interesseret i et eller flere af tilbuddene, eller hvis du har spørgsmål.

Kontakt os

Forældresparring i Støt dit barn

Forældresparring i Støt dit barn

Program for undervisningsforløbet foråret 2020

 

Tirsdag d.21. januar kl. 17.00 – 20.00

Vera og Hanne fortæller om programmet og vi drøfter sammen spilleregler for gruppen. Der vil være god tid til at snakke på kryds og tværs.

 

Tirsdag d.28. januar kl. 17.00 – 20.00

Robert Frank er psykolog og stiller op til en snak om de udfordringer, I står med i hverdagen. Hvornår og hvordan skal man give slip på sit barn? Hvad er sygdom og hvad er almindelig undgåelse?

 

Tirsdag d.4. februar kl. 17.00 – 20.00

Birgit Østergaard arbejder som privatpraktiserende psykolog og har i mange år arbejdet ved Sinds Pårørenderådgivning. Hun har sagt ja til at snakke om de følelser, som er på spil for forældre og sætter fokus på, hvilke roller man som forældre skal tage og hvilke man ikke skal tage.

 

Tirsdag d.25. februar kl.17.00 - 20.00

Line, EN AF OS. En ung pige fra Psykinfo gruppen EN AF OS fortæller om: Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Line har kæmpet med autisme, sorg og angst. Både i folkeskolen, efterskole og gymnasiet.

  

Tirsdag d.10. marts kl. 17.00 – 20.00

Opsamlingsaften hvor vi snakker om de foregående oplæg. Hvor står vi som forældre og hvordan kan vi bruge vores viden i vores hverdag?

 

Tirsdag d.24. marts kl. 17.00 – 20.00

Emil Rask Pedersen er privatpraktiserende psykolog og har arbejdet på angstklinikken i Aarhus. Han kommer med et oplæg om angst. Hvad er angst? Hvorfor kan nogen være så bange? Og hvordan finder man den rette balance mellem at støtte og presse sit barn?

 

Tirsdag d.14. april kl.17.00 – 20.00

Christine Dalsgaard er uddannet socialrådgiver og arbejder i Psykinfo som konsulent. Hun stiller op til en snak om psykisk sygdom og stigmatisering. Derudover fortæller hun om nogle af de tilbud, der findes på psykiatriområdet i Region Syddanmark.

 

Tirsdag d.28. april kl. kl. 17.00 – 20.00

Afslutning

Vi afrunder, evaluerer og etablerer en netværksgruppe for dem, som er interesserede.

 

Forplejning

Der vil alle aftener blive serveret kaffe & The. I skal selv have noget mad med.

 

Adresse:

Middelfart Frivilligcenter, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart

Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på 72106773 eller send mail på sekretaer@famiselvhjaelp.dk

 

 

Samtalegrupper

Er du pårørende og har du brug for nogen at tale og dele dine erfaringer med?

Projekt STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder gratis deltagelse i samtalegrupper til dig, der har lyst til at være del af et fællesskab med andre, der er pårørende til alvorligt/kronisk syge.

Grupperne bygges på erfaring fra selvhjælpsmetoden, hvor gensidighed, lighed, og at man får hjælp, ved at hjælpe andre er i fokus.

Formålet med grupperne er, at du som pårørende kan mødes med ligestillede i forståelse for den svære situation, det er at være pårørende.

Erfaringer viser, at deltagelse i en samtalegruppe gør det lettere at håndtere de følelser og udfordringer, som er forbundet med at være pårørende. Fællesskabet i grupperne minimerer risikoen for ensomhed og der opstår ofte nye gode relationer mellem gruppedeltagerne.

Grupper sammensættes -så vidt det er muligt - af pårørende indenfor samme sygdomskategorier eller problemstillinger.

 

 

Hvordan foregår samtalegrupper:

Grupperne mødes i gennemsnit 2 gange om måneden af ca. 2 timers varighed og består af 4 – 5 deltagere, så der er god tid til at tale med og lytte til hinanden.

Der deltager frivillige i gruppesamtalerne. De frivillige er rekrutteret til opgaven og hjælper med struktur og praktiske forhold.

Gruppefællesskabet skal ses som et frirum, hvor de svære følelser, som fx vrede og frustration er helt tilladte. Deltagere og frivillige har tavshedspligt og vi fører ikke journaler.

Samtalerne i grupperne må ikke sammenlignes med behandling, da hvert gruppemedlem deltager aktivt og på lige fod med de øvrige gruppedeltagere.

Erfaringer viser, at den gensidige forståelse og de fælles erfaringer, som bæres ind i fællesskabet af deltagerne, er med til at styrke den enkelte deltager