AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Samtaler i Sundhedshuset

Rikke Rodam vil være at finde i Sundhedshuset i Fredericia, Dronningensgade 97 (Bygning D, stueetage) hver tirsdag fra kl. 9-11 i hele september, oktober og november 2020. Rikke Rodam er projekt-koordinator i Selvhjælp Fredericia-Middelfart og arbejder på at udbrede kendskabet til Pårørende-projektet. Hun er uddannet psykolog og vant til de svære samtaler.

Når du møder hende i Sundhedshuset kan du komme og tale om det at være pårørende og hvordan det påvirker dig. Du kan fortælle om dine frustrationer, sorger og alt det, der er svært. I kan ligeledes sammen undersøge, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv og hvilke andre tilbud, der forefindes i kommunen eller hos frivillige organisationer og som du kan prøve at tage kontakt til. Det kan føles uoverskueligt selv at gå i gang og her kan du komme på Sundhedshuset og blive hjulpet  i gang. Hun rådgiver dig ikke og fortæller dig, hvad du skal og bør gøre: hun kan ligeledes heller ikke give juridisk rådgivning.

Pårørendearrangementer

Foredragsarrangementer i efteråret 2020, der gør det lettere for dig at være pårørende:

 

Fredag d. 4. september fra kl. 13-16: Bliv klogere på pårørendegrupper:

Forening Pårørende i Danmark holder et arrangement sammen med Selvhjælp i Fredericia Frivilligcenter, der omhandler det at deltage i en pårørendegruppe. Du vil få viden om tiltag for pårørende i Fredericia, hvad en pårørendegruppe er, og hvad man som pårørende kan få ud af at deltage i en pårørendegruppe. Der vil være forskellige spændende oplæg og snak herom. Der vil ligeledes være kaffe og kage. Hvis du er nysgerrig, så kom med😊

Tid: Fredag d. 04.09.20 Kl. 13-16

Sted: Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia

Pris: 50 kr. Tilmelding via: www.billetto.dk. Søg «Pårørendegrupper»

 

 

 

Tirsdag d. 6. oktober fra kl. 16.30-18.00: Diana Lund Andersen: Jeg er også vigtig

Med baggrund i sin egen historie, samt bogen ’Jeg er også vigtig - Husk dig selv som pårørende’ (2019), fortæller Diana Lund Andersen om det at være pårørende, og om hvordan du kan passe på dig selv.

Det glemmer rigtig mange pårørende nemlig i kærlighed til deres syge familiemedlemmer.
I foredraget får du desuden ti gode råd til, hvordan du passer på dig selv - både som pårørende og som familie.

Arrangeret af bibliotekerne ved Lillebælt i samarbejde med Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Tid: Tirsdag d. 06.10.20 kl. 16:30

Sted: Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, 3. sal

Pris: Gratis. Det er nødvendigt at have billet: https://fredericiabib.dk/arrangementer/foredrag-og-debat/husk-dig-selv-som-paaroerende.

 

 

 

 

Torsdag d. 8.oktober fra kl. 16-17.30: Hjælper du en, du holder af?

Ældre Sagen lokalafd. Fredericia og Selvhjælp Fredericia-Middelfart har allieret sig med socialrådgiver Anne-Birgitte Sindal fra Ældre Sagen rådgivning, der vil holde et oplæg for personer, der er pårørende til en svækket eller sygdomsramt person.

Arrangementet er for voksne, der er ægtefælle, søskende eller voksent barn til den sygdomsramte.

Der vil være fokus på følgende: Hvordan takler man nye opgaver og udfordringer? Hvad skal man være særligt opmærksom på? Og hvor kan man henvende sig for at få hjælp?

Oplægget er gratis og der er mulighed for at købe kaffe, the mm. i cafeen inden oplægget starter.

Tid: torsdag d. 08.10.20 kl. 16.00-17.30

Sted: I.P. Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia i Foredragssalen.

Pris: Gratis

Tilmelding til Niels Hother Jakobsen, 21 47 11 11 eller via Selvhjælps mail/tlf.

 

Hjælp og støtte i børnefamilier

Hjælp og støtte i børnefamilier

I børnefamilier kan det være ekstra svært at opretholde en hverdag, der er så normal som muligt for børnene, hvilket belaster den pårørende ekstra.

Projekt STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder aflastning og støtte, så børnene mærker den ændrede situation i hjemmet mindst muligt ift. at kunne deltage i fritidsaktiviteter, skoleaktiviteter og samvær med både den raske og den syge forælder.

Aflastningen og støtten kan sidestilles med den hjælp en nær ven eller et familiemedlem ville tilbyde.

Det kan være:

  • at sidde hos den syge, mens den pårørende er til aktiviteter med børnene
  • at tage med børnene til aktiviteter
  • at hente og bringe børnene til aktiviteter
  • at lave aftensmaden på travle dage
  • at bage kage til klassen
  • at hjælpe med lektier, læse eller lege med børnene.
  • at være tilstede i hjemmet nogle timer om ugen, så der er en at tale med

 

Projektlederen vil introducere aflasteren og familien for hinanden, og herefter er det op til de to parter at vurdere om aflastningsforholdet skal etableres. De konkrete aftaler laves herefter mellem aflaster og familie inden for projektets rammer.

Aflastningen kan kun iværksættes ved direkte henvendelse og ønske fra familien/den pårørende.

Samtalegrupper

Er du pårørende og har du brug for nogen at tale og dele dine erfaringer med?

Projekt STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder gratis deltagelse i samtalegrupper til dig, der har lyst til at være del af et fællesskab med andre, der er pårørende til alvorligt/kronisk syge.

Grupperne bygges på erfaring fra selvhjælpsmetoden, hvor gensidighed, lighed, og at man får hjælp, ved at hjælpe andre er i fokus.

Formålet med grupperne er, at du som pårørende kan mødes med ligestillede i forståelse for den svære situation, det er at være pårørende.

Erfaringer viser, at deltagelse i en samtalegruppe gør det lettere at håndtere de følelser og udfordringer, som er forbundet med at være pårørende. Fællesskabet i grupperne minimerer risikoen for ensomhed og der opstår ofte nye gode relationer mellem gruppedeltagerne.

Grupper sammensættes -så vidt det er muligt - af pårørende indenfor samme sygdomskategorier eller problemstillinger.

 

 

Hvordan foregår samtalegrupper:

Grupperne mødes i gennemsnit 2 gange om måneden af ca. 2 timers varighed og består af 4 – 5 deltagere, så der er god tid til at tale med og lytte til hinanden.

Der deltager frivillige i gruppesamtalerne. De frivillige er rekrutteret til opgaven og hjælper med struktur og praktiske forhold.

Gruppefællesskabet skal ses som et frirum, hvor de svære følelser, som fx vrede og frustration er helt tilladte. Deltagere og frivillige har tavshedspligt og vi fører ikke journaler.

Samtalerne i grupperne må ikke sammenlignes med behandling, da hvert gruppemedlem deltager aktivt og på lige fod med de øvrige gruppedeltagere.

Erfaringer viser, at den gensidige forståelse og de fælles erfaringer, som bæres ind i fællesskabet af deltagerne, er med til at styrke den enkelte deltager

Enesamtaler

Har du brug for at tale med et menneske om din situation som pårørende?

STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder gratis enesamtaler til dig, der har brug for at tale om din situation. Formålet med samtalerne er at give dig et frirum, hvor fokus er rettet mod dig og det du føler og oplever som pårørende til en alvorligt syg nær relation.

Erfaringer viser at enesamtaler med et lyttende og forstående menneske kan være en stor hjælp og være med til at lette de kaotiske tanker og følelser, der følger med at have alvorlig sygdom tæt inde på livet.

Samtalerne kan hjælpe dig med at bevare et positivt billede af dig selv og give dig større lyst til at deltag i sociale fællesskaber.

 

Hvordan foregår enesamtaler:

Første samtalemøde mellem dig og den frivillige finder sted på ”neutral grund” dvs. i vores lokaler her på Vendersgade 63. Efterfølgende aftaler du og den frivillige, hvor I skal mødes – hvis du ønsker det, så kan det være i dit hjem. Samtalerne finder sted med et fast interval. Intervallet aftales mellem dig, den frivillige og projektlederen fra start. Efter tre måneder evalueres samtalerne i fællesskab, og drøftes om de skal fortsætte eller afsluttes.

 

Den frivillige:

Den frivillige er rekrutteret til opgaven og har naturligvis tavshedspligt.

Den frivilliges opgave er at være nærværende, lyttende og fordomsfri. Det er dig som pårørende, der ene og alene bestemmer indholdet af samtalerne.

De frivillige i STØT DEN PÅRØRENDE er alle modne mennesker. De er særligt udvalgt og får løbende uddannelse, supervision og vejledning af projektleder, der er ansat specielt til opgaven.