AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Enesamtaler

Har du brug for at tale med et menneske om din situation som pårørende?

STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder gratis enesamtaler til dig, der har brug for at tale om din situation. Formålet med samtalerne er at give dig et frirum, hvor fokus er rettet mod dig og det du føler og oplever som pårørende til en alvorligt syg nær relation.

Erfaringer viser at enesamtaler med et lyttende og forstående menneske kan være en stor hjælp og være med til at lette de kaotiske tanker og følelser, der følger med at have alvorlig sygdom tæt inde på livet.

Samtalerne kan hjælpe dig med at bevare et positivt billede af dig selv og give dig større lyst til at deltag i sociale fællesskaber.

 

Hvordan foregår enesamtaler:

Første samtalemøde mellem dig og den frivillige finder sted på ”neutral grund” dvs. i vores lokaler her på Vendersgade 63. Efterfølgende aftaler du og den frivillige, hvor I skal mødes – hvis du ønsker det, så kan det være i dit hjem. Samtalerne finder sted med et fast interval. Intervallet aftales mellem dig, den frivillige og projektlederen fra start. Efter tre måneder evalueres samtalerne i fællesskab, og drøftes om de skal fortsætte eller afsluttes.

 

Den frivillige:

Den frivillige er rekrutteret til opgaven og har naturligvis tavshedspligt.

Den frivilliges opgave er at være nærværende, lyttende og fordomsfri. Det er dig som pårørende, der ene og alene bestemmer indholdet af samtalerne.

De frivillige i STØT DEN PÅRØRENDE er alle modne mennesker. De er særligt udvalgt og får løbende uddannelse, supervision og vejledning af projektleder, der er ansat specielt til opgaven.