AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Hjælp og støtte i hjemmet

Aflastning og hjælp i hjemmet

At være pårørende kan være svært og det er ikke kun den syges liv, der ændrer sig, når alvorlig sygdom rammer. Som pårørende skal man ofte være støtte for den syge, holde sammen på familien og løse ekstra mange praktiske opgaver.

Projekt STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder aflastning og hjælp, så den pårørende videst muligt kan opretholde sin identitet og sine sociale relationer. At kunne komme hjemmefra – til fritidsaktiviteter, til frisør, en tur på café eller blot at kunne gå en tur betyder meget – det giver fornyet energi til den pårørende.

Aflastningen og støtten kan sidestilles med den hjælp en nær ven eller et familiemedlem ville tilbyde.

Det kan være:

  • at sidde hos den syge
  • at tage med på sygehus/læge
  • at lave aftensmaden på travle dage
  • at hjælpe med praktiske opgaver fx rengøring sammen med den pårørende
  • at være tilstede i hjemmet nogle timer om ugen, så der er en at tale med

Projektlederen vil introducere aflasteren og familien for hinanden, og herefter er det op til de to parter at vurdere om aflastningsforholdet skal etableres. De konkrete aftaler laves herefter mellem aflaster og familie inden for projektets rammer.

Aflastningen kan kun iværksættes ved direkte henvendelse og ønske fra familien/den pårørende