AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Hjælp og støtte i børnefamilier

Hjælp og støtte i børnefamilier

I børnefamilier kan det være ekstra svært at opretholde en hverdag, der er så normal som muligt for børnene, hvilket belaster den pårørende ekstra.

Projekt STØT DEN PÅRØRENDE tilbyder aflastning og støtte, så børnene mærker den ændrede situation i hjemmet mindst muligt ift. at kunne deltage i fritidsaktiviteter, skoleaktiviteter og samvær med både den raske og den syge forælder.

Aflastningen og støtten kan sidestilles med den hjælp en nær ven eller et familiemedlem ville tilbyde.

Det kan være:

  • at sidde hos den syge, mens den pårørende er til aktiviteter med børnene
  • at tage med børnene til aktiviteter
  • at hente og bringe børnene til aktiviteter
  • at lave aftensmaden på travle dage
  • at bage kage til klassen
  • at hjælpe med lektier, læse eller lege med børnene.
  • at være tilstede i hjemmet nogle timer om ugen, så der er en at tale med

 

Projektlederen vil introducere aflasteren og familien for hinanden, og herefter er det op til de to parter at vurdere om aflastningsforholdet skal etableres. De konkrete aftaler laves herefter mellem aflaster og familie inden for projektets rammer.

Aflastningen kan kun iværksættes ved direkte henvendelse og ønske fra familien/den pårørende.