AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Projekt Trivselsgrupper for børn og unge

 

 

Vi har været så heldige at få bevilliget penge fra TrygFonden til at etablere Trivselsgrupper på skoler i Fredericia og Middelfart Kommune. Vi kan se, at Trivselsgrupper har stor succes i andre kommuner, så vi glæder os over, at vi nu også har mulighed for at tilbyde det samme. 

Det er vigtigt, at børn og unge trives. Formålet med Trivselsgrupper er at skabe et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen kan tale om de problemer, der påvirker dem i sådan en grad, at de ikke trives og dermed mister motivation for at deltage i gruppesammenhænge, fællesskaber og læringssitruationer i både skole og fritid. Mange børn trives dårligt og har ikke redskaberne til at komme i trivsel. Forskning viser, at det er mentalt sundhedsfremmende at have et rum, hvor man i fortrolighed kan åbne sig, dele erfaringer med andre og få følelsen af at kunne hjælpe andre ved at være lyttende.

 

En gruppe består af mellem fem og ti børn (opdelt efter alder). Gruppen mødes på skolen en-to timer enten ti gang eller kontinuerligt ennem skoleåret. Gruppen ledes af en ansat lærer eller pædagog på den pågældende skole og en frivillig, der er tilknyttet Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 

Samtalerne vil bl.a. tage udgangspunkt i øvelser, lege, kortfilm og med plads til både sjov og alvor. 

Trivselsgrupperne vil i første omgang have fokus på skilsmisse og lavt selvværd. 

Børnene er eksperter i deres eget liv. Derfor ligger succesen med Trivselsgrupper primært i de ressourcer, eleverne finder ud af, de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd, og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få.

Med Trivselsgrupperne håber vi, at eleverne finder hvile i sig selv og i forhold til de andre, at de får mod til at handle, hvor de har mulighed for at forandre deres situation, og at de lærer at acceptere, hvad der ikke kan være anderledes. Vi tror på, at øget trivsel gavner enhver fagligt og socialt.

Her kan du se en film om Trivselsgrupper

Filmen viser hvor stor en betydning en Trivselsgruppe har for både børn, forældre, lærere og frivillige. Filmen varer 26 minutter, men det er også muligt bare at se de første fem min. af filmen.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere Kontakt os

 

Vil du være frivillig i Trivselsgrupper? Læs mere