AktiviteterLæs mere om vores aktiviteter

Stort tak til Spise med Gutterne

I efteråret 2011 havde min kone og jeg besøg af forebyggende medarbejder Rita Mathiesen fra Fredericia kommune. For min kones vedkommende kunne der ikke rigtig tilbydes nogen hjælp, min kone var på daværende tidspunkt meget svag, afgik ved døden midt i april 2012.

I forbindelse med besøget blev jeg forespurgt, om jeg ville være interesseret i at deltage i madklubben ”Spise med Gutterne”. Jeg takkede ja og har deltaget her i Fredericia fra starten af 2012.

Læs mere ...