Bliv frivilligBliv frivillig i et af de mange tilbud

Gruppeledere søges til spændende udviklingsprojekt

ADHD-foreningen har modtaget en bevilling fra Satspuljen til at udvikle og afprøve en model for mestringsgrupper for børn med ADHD. Programmet består af et 12 ugers forløb, hvor børnene mødes en eftermiddag om ugen i 1½ time under ledelse af to frivillige gruppeledere (plus to opfølgningsmøder 3 og 6 måneder senere).

Programmet hedder PUST, som står for Personlig Udvikling og Social Træning. PUST udvikles og afprøves i et samarbejde mellem ADHD-foreningen, FriSe og de lokale selvhjælpsorganisationer.

Læs mere ...

Frivillige til Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia .

Vi søger frivillige til at stå for cafémøderne, hvor førtidspensionister og flexjobbere mødes i Fredericia Frivilligcenters lokaler en gang om måneden til kaffe, hyggeligt samvær og erfaringsudveksling.

Læs mere ...

Frivillig til samtaler og igangsætning grupper

Frivillig til personlige samtaler og igangsætning af grupper.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart mangler frivillige til

  • at lytte til og tale med mennesker, der oplever en livskrise
  • at igangsætte grupper med erfaringsudveksling og støtte gruppeforløbet

Læs mere ...

Frivillige til "Spise med Gutterne"

Selvhjælp Fredericia-Middelfart søger frivillige til "Spise med Gutterne".  Madholdene kører i Fredericia, Middelfart og Ejby.

I Fredericia har vi borgere på venteliste til et nyt hold, som vi arbejder på at igangsætte foråret 2016.

"Spise med Gutterne" er for mænd 60+ , der er blevet alene eller er pårørende til en alvorligt syg.

Madholdet mødes hver 14. dag og ud over at lave mad og spise sammen er der plads til at tale om det, der er svært.

Læs mere ...

Frivillige i "Spise med "Quinderne"

Selvhjælp Fredericia-Middelfart starter "Spise med Qvinderne" i Fredericia foråret 2016 og søger frivillige til det nye hold. 

Madklubben er for kvinder, der er alene og gerne vil spise sammen med andre, danne netværk og måske følges til forskellige aktiviteter. Madholdet kører i Middelfart. 

Læs mere ...