Kom til søndagskaffe august 2018 i Fredericia

Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende.

Formålet med søndagskaffen er at skabe et større netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre.

  • Borgere, der har familien langt væk eller ikke har familie og venner.
  • Borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet og derfor ikke har kolleger.
  • Borgere, der bor langt væk fra andre.

Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden.

Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne til søndagskaffen, så der kan komme fremtidige aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge.

Næste søndagskaffe 12. august 2018 kl 15.00-17.00
Fredericia Frivilligcenters Lokaler, Vendersgade 63, Fredericia
Kaffen koster 25 kr

Tilmelding nødvendig til sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 7210 6773 senest den 8. august 2018.

Der er frivillige med fra Selvhjælp til at hygge om gæsterne.

Vi kan i begrænset omfang hente borgere, der ikke selv kan komme til søndagskaffestedet.

 

Kommende søndagskaffedatoer:

9. september 2018.