NyhederHer kan du se hvad der sker

Indkaldelse til generalforsamling 21.3.2019

Indkaldelse til generalforsamling i Selvhjælp Fredericia – Middelfart

Torsdag den 21. marts 2019

Galsklintvej 2, 5500 MiddelfartUndervisningslokalet, Naturcenter Hindsgavl

Program:

17.00 – 18.00 -  Velkommen v. formand Vita Andreasen
Hindsgavl, natur og historie v. Naturvejleder Rikke Vesterlund
Trivsel i en kompleks verden v. daglig koordinator
18.00 – 19.00 - Spisning
19.00 – 20.00 - Generalforsamling

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden til godkendelse.
 5. Forelæggelse af revideret regnskab fra 2018 til godkendelse v. kasserer Kirsten Pedersen.
 6. Fremlæggelse af indeværende års budget til godkendelse v. kasserer Kirsten Pedersen.
 7. Indkomne forslag behandles.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. valg af revisor registreret eller statsautoriseret
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen inkl. spisning senest 14.marts 2019: e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 72 10 67 73.

Venlig hilsen
Selvhjælp i Fredericia-Middelfart

Vita Andreasen, Formand