OPSTART AF BØRNESORGGRUPPE I MIDDELFART

❤️Har du et barn, der har mistet en mor, far, søskende eller nær bedsteforælder eller kender du en som har? ❤️

Så skal du læse med her...

Vi starter sorggruppe op for børn i alderen 8-12 år.

Mandag d. 3. juni kl. 16-17.30 i Frivilligcenter Middelfart, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart.

Læs mere her på hjemmesiden under Tilbud -> Trivselsgrupper.

Ønsker du at vide mere eller melde dit barn til, kontakt 

 projektleder Luise Albirk, Selvhjælp Fredericia-Middelfart

 Tlf:  2420 4055 📞 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Tilbuddet er gratis.


UNGESAMMEN-GRUPPEN DER BRØD UD AF ENSOMHEDEN

I januar 2024 afsluttede vi projekt UngeSammen, som er støttet af TrygFonden. Formålet med UngeSammen var at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt unge i Fredericia og Middelfart Kommune.

De unge - Eric, Jeppe, Faith, Lasse og Sally deltog i det sidste gruppeforløb. I artiklen fra Fredericia Dagblad fortæller de om hvad det har givet dem at deltage og hvordan de gennem forløbet har fundet hinanden.

Gruppen mødtes i alt 8 gange og blev faciliteret af to frivillige fra Selvhjælp, Tina og Tina Maria, som hjalp den gode samtale blandt de unge i gang. I forløbet var der plads til at tale om ensomhed, svære følelser og erfaringer. Men der var også fokus på de unges resurser og styrker, som de hver især skulle hjælpe hinanden med at få belyst og italesat.

De unge har efter afslutningen valgt at mødes privat

Vi takker TrygFonden for støtten til UngeSammen 🥰


NYT SORGGRUPPEFORLØB SØGER DELTAGERE🌻

Vi starter sorggruppe op for voksne, der har mistet ægtefælle/partner, forælder, søskende, nær ven.

Torsdag d. 22. feb. kl. 19-21, Frivilligcentret, Teglgårdsparken 17, Middelfart

Sorgens følelser bliver mindre når de deles. Sorggrupper kan således mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed i den forandrede hverdag.

Kontakt os ved interesse. 

OPSTART AF SORGGRUPPE FOR ÆLDRE

Vi starter næste sorggruppe op for ældre der har mistet ægtefælle/partner: 

Mandag d. 12. februar, Teglgårdsparken 17, Middelfart.

Kontakt os ved interesse

Via linket nedenfor, kan du se den fine film om fem gæve kvinder der fortæller om det fælleskab deres deltagelse i ét af vores sorggruppeforløb, har givet dem.

https://www.tv2fyn.dk/veninder-efter-doeden/veninder-efter-doeden

Følg nedenstående link og læs mere om vores sorggrupper samt artiklen fra Tv2Fyn om Alice Viby, som deltog i sorggruppen:

Selvhjælpsgrupper - Selvhjælp Fredericia-Middelfart (fredericia-selvhjaelp.dk)

NOMINERING TIL ÅRETS FRIVILLIG

Vores seje vejviser og vågevagt Anne Clausen blev i år nomineret til Årets frivillig i anledning af Frivillig Fredag d. 29. sep. 2023.

Anne Clausen har været frivillig i Selvhjælp i 4,5 år og er frivillig i både Vejviserne og Vågevagten. Det kendetegner Anne, at hun har et stort engagement. Hun bidrager altid med gode idéer og tiltag og giver altid en hjælpende hånd med. Senest i forbindelse med Sindssyg God Søndag, hvor hun havde lavet fine skilte over alle tilbuddene i foreningen, og også i forbindelse med Frivillig Fredag, hvor hun har gjort det muligt for Selvhjælp at blive repræsenteret på apotekerne i både Middelfart, Ejby og Nr. Åby.

Som vejviser hjælper Anne ældre borgere i Middelfart Kommune ud i meningsfulde fællesskaber. Hun viser vejen for dem og ledsager dem ud i de fællesskaber og aktiviteter de kunne tænke sig at indgå i. På den måde er Anne med til at forebygge ensomhed blandt de ældre borgere. Det ligger Anne meget på sinde, at gøre alt hvad hun kan for at hjælpe borgeren godt videre, og hun tager sig altid tid til at snakke med – og ikke mindst lytte til borgeren. I Vågevagten våger Anne hos døende borgere på plejecentre og i private hjem i kommunen. Hun kører ud i sene aften-og nattetimer og sidder ved den døende, da ingen skal dø alene.

Anne har selv udtalt: ”Den energi, jeg lægger i at hjælpe mennesker, uanset i hvilken retning, får jeg mangefold igen. Den taknemmelighed jeg møder alle steder, varmer helt ned i storetåen”.

Vi vil gerne sige tak til Anne for hendes store indsats i Selvhjælp.

SENSOMMERFEST 2023

Onsdag d. 20. sep. fejrede Selvhjælp vores fantastiske frivillige med en sensommerfest. Takket være en bevilling fra Nordea-Fonden, havde vi en festlig aften med lækkert mad, spændende indslag og så blev der på festligste manér spillet op til folkedans - en rigtig god og sjov oplevelse. 

Takket være vores frivillige, er mange mennesker gennem tiden hjulpet styrket videre i deres liv, med fornyet livsmod, livskvalitet og overskud. Nogle af de borgere, der selv har deltaget i vores selvhjælpsgrupper, er efterfølgende blevet frivillige hos os, fordi de har oplevet, hvor stor en forskel det har gjort i deres liv, og de vil dermed gerne give andre den samme mulighed for at komme videre i livet.

Tak til alle vores frivillige og tak til Nordea-Fonden. 

STØT DIT BARN FORLØB STARTER OP D. 4. OKT. 2023

Vi starter STØT DIT BARN, selvhjælpsgruppe op d. 4. okt. 2023. Tilbuddet er for forældre eller nære pårørende til et barn/ung i aldersgruppen 10-24 år, som er psykisk sårbar💜
Læs mere her: https://www.fredericia-selvhjaelp.dk/tilbud/voksne og kontakt os ved interesse pr. telefon🤳 24 20 40 55 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 📧
Tilbuddet er gratis takket være støtte fra Velliv Foreningen Støt dit barn | Velliv Foreningen🙏

NYT PROJEKT: SELVHJÆLPSGRUPPER MOD ENSOMHED

Selvhjælp Fredericia-Middelfart igangsætter i efteråret 2023 selvhjælpsgrupper målrettet borgere, der oplever svær eller langvarig ensomhed.

Ifølge Sundhedsstyrelsen oplever én ud af otte danskere svær ensomhed, og der er derfor et stigende behov for at finde gode løsninger, der kan afhjælpe og mindske ensomheden. Derfor vil Selvhjælp i efteråret 2023 sætte gang i et helt nyt gruppetilbud målrettet borgere i Middelfart Kommune, der oplever svær eller langvarig ensomhed.

De fleste kender følelsen af ensomhed i kortere eller længere perioder, men for nogle sætter ensomheden sig fast og gør det svært at række ud, etablere og vedligeholde relationer eller tage del i eksisterende lokale fællesskaber eller foreningstilbud. 

Derfor har Selvhjælp i samarbejde med landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark udviklet et nyt gruppetilbud målrettet borgere, der oplever svær eller langvarig ensomhed – i første omgang pga. langvarig sygdom (1 år +). Der vil også være fokus på borgere på førtidspension, der lider af svær ensomhed

Med gode erfaringer fra en række andre selvhjælpsgrupper for mennesker, der oplever livskriser som sygdom, skilsmisse og sorg, ser Selvhjælp frem til at etablere de nye grupper, hvor mennesker, der oplever ensomhed, kan mødes med andre i samme situation og spejle sig i hinandens erfaringer, følelser og tanker. 

De nye ensomhedsgrupper i Selvhjælp er en del af et større projekt finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond, hvor grupperne bliver afprøvet i flere end 20 kommuner, herunder Middelfart Kommune. Grupperne bliver igangsat af frivillige facilitatorer, og hos Selvhjælp skal tre frivillige nu i gang med et særligt uddannelsesmodul målrettet de nye grupper.

Oplever du, eller kender du nogen, der oplever svær eller langvarig ensomhed? Kontakt os for at høre mere om de nye grupper.

BEVILLING FRA VELLIV FORENINGEN

Tirsdag d. 7. marts 2023 kom Vibeke Helsing, der er repræsentantsskabsmedlem fra Velliv Foreningen, forbi for at overrække bevillingen på 47.760 kr. fra foreningen til vores Støt dit Barn-tilbud. Tina Raabymagle, der er frivillig i Støt dit Barn, var med til at tage imod checken. Bevillingen gør det muligt at få flere selvhjælpsgrupper i gang i år, da vi oplever stigende efterspørgsel til tilbuddet fra forældre til psykisk sårbare børn og unge. Ved at få flere grupper i gang undgår vi, at forældre og pårørende skal vente for længe på at komme med i en selvhjælpsgruppe. Forældre og pårørende vil i Støt dit Barn møde andre, der oplever de samme udfordringer, og på den måde vil de kunne støtte hinanden, trække på hinandens erfaringer, sparre med -og spejle sig i hinanden og opleve, at de ikke er alene med deres udfordringer. Ca. hver anden gang i forløbet, kommer der en faglig oplægsholder med, der giver mere viden om psykisk sårbarhed og eventuelle diagnoser.

Støt dit Barn er også støttet af Middelfart Kommune, gnm. §18-midler. Takket være bevillingerne starter der nu to selvhjælpsgrupper op her til foråret 2023.

FOREDRAG MED JULIUS MYGIND

Som et led i projekt UngeSammen, gæstede Julius Mygind den 26. januar 2023 først Middelfart Gymnasium & HF og derefter Fredericia Gymnasium. Foredragne var arrangeret i samarbejde med Selvhjælp.

Julius Mygind har en helt speciel evne til, at fange unge mennesker med sin ærlige og humoristiske tilgang, hvor han hudløst deler ud af sine sårbarheder og erfaringer. Julius pointerede at det vigtigste for denne unge målgruppe er deres fælleskaber, og at disse kan være en god træningsarena for, at dele det som er svært.  Julius sagde til eleverne:”Vi kan ikke vide hvad andre tænker om os. Problemet er at vi faktisk er ret ens. “Har du det også sådan- jeg troede det kun var mig, der går rundt og tror at jeg er helt fucked! “

Der starter en ny UngeSammen gruppe op den 7. marts. Kontakt gerne Luise ved interesse for tilbuddet eller ønske om inviduelle samtaler på tlf. 24 20 40 55 (gerne sms).

TILBUD TIL VORES FRIVILLIGE

Torsdag aften d. 26. januar 2023 havde Selvhjælp inviteret nye og garvede frivillige til et spændende gratis foredrag med Abelone Glahn: "Skal du tage det hele med dig ”. Foredraget handlede om hvordan man nedskalerer og downsizer, når man nærmer sig den 3. alder, og måske overvejer et mindre hjem på sigt.

Der deltog frivillige fra en bred vifte af Selvhjælps tilbud og aktiviteter bl.a Café for førtidspensionister og flexjobbere, Vejviserne og Vågevagten samt Støt dit Barn. Derudover deltog også flere af vores frivillige bestyrelsesmedlemmer i foredraget.

Foredraget var et samarbejde med Fredericia Bibliotek og foregik på Biblioteket. Vi takker for et super godt samarbejde som altid.

Vil du med til spændende og underholdende gratis foredrag på Middelfart Kultur og bibliotek med Ann E. Knudsen den 13. april? Så bliv #FrivilligHosSelvhjælp

JULEHYGGE FOR VEJVISERKORPSET

Den 13. december holdt Selvhjælp julehygge i forbindelse med Vejvisernes månedlige koordineringsmøde. De blev til nogle hyggelige timer med julequiz, pakkespil og "ild i pejsen", hvor vi ønskede hinanden en glædelig jul.

JULEMØDE I VÅGEVAGTEN OG FARVEL TIL ANNIE

Torsdag d. 1. dec. holdt Vågevagten julemøde. Der var lagt op til en hyggelig aften med lækker mad, gode snakke og julesange. Det var også aftenen, hvor Annie Karen Pedersen, som har været med til at starte Vågevagten op for 15 år siden, sagde farvel til sit arbejde som frivillig koordinator i Vågevagten. Nu skal Annie tilbringe mere tid sammen med sin mand og sine børnebørn. Alle ønskede Annie en rigtig god pensionisttid, og der blev holdt fine takketaler for Annie fra bl.a. Britta, der også var med til at starte Vågevagten op i sin tid. Britta takkede Annie for den tid de havde kendt hinanden og for at have været en fantastisk inspirator for alle i Vågevagten. ”Vågevagten er vokset gennem Annie, og hun har ikke sluppet tøjlerne, før hun fandt den helt rigtige person til at tage over”, sagde Britta i sin tale. Susanne Lindberg overtager posten efter Annie. Susanne har tidligere siddet i bestyrelsen i Selvhjælp. Annie fortalte, at de 15 år har været rigtig, rigtig gode og takkede Susanne for at tage over. Susanne fik Annies bog ”Håndbog for Vågekoner”, der rummer mange gode erfaringer om dét at være frivillig vågekone. Stor TAK til Annie for den store indsats i Vågevagten og velkommen til Susanne. Vi glæder os til samarbejdet fremover. Billederne er fra julemødet og af Annie.

DONATION FRA SYDBANK FONDEN

For ikke så længe siden fik vi et dejligt opkald fra Troels Clemmesen, der er filialdirektør i Sydbank. Vi havde nemlig søgt Sydbank Fonden om penge til vores projekt UngeSammen, som er et tilbud til unge under uddannelse med begyndende angst. Et projekt, der også er støttet af TrygFonden. Troels kunne fortælle, at fonden meget gerne vil bevillige 10.000 kr. til så vigtig et projekt, hvilket vi jo selvfølgelig blev rigtig glade for at høre. Med pengene kan vi gøre endnu mere for projektet, og de unge, da pengene bl.a. skal gå til bøger til brug for de unge i gruppen samt et foredrag om angst på både Middelfart -og Fredericia Gymnasium. Formålet med UngeSammen er at forebygge, at angsten hos de unge udvikler sig og at de gennem deltagelse i et gruppeforløb med andre unge får talt om angsten og delt deres erfaringer. To seje frivillige fra Selvhjælp leder gruppeforløbene.

En stor -og meget vigtig del af vores arbejde i Selvhjælp er at søge fonde og puljer om bevillinger til vores mange indsatser og tiltag i foreningen. Vi er glade for al den støtte vi får – det er vigtigt for, at vi kan bevare -og imødekomme de behov der er – til gavn for alle borgere, både børn, unge, voksne og ældre. Endnu engang stor tak til Sydbank Fonden for bevillingen.

VÅGEVAGTEN PÅ MIDDELFART APOTEK

I forbindelse med ”Vindue for en forening”, som Frivilligcenter Middelfart har arrangeret i forbindelse med Frivillig Fredag d. 30. sep., hvor frivilligheden hyldes, har Vågevagten i Selvhjælp et samarbejde med Middelfart Apotek i uge 39. Vågevagten er repræsenteret i butikken, hvor besøgende kan komme forbi og høre mere om det at være frivillig våger. De frivillige fra Vågevagten har gjort et flot stykke arbejde i butikken med at gøre opmærksom på Vågevagten; med skyer og fredsduen som symbol. Hver dag i uge 39, kan man på apoteket snakke med én af de frivillige om Vågevagtens fantastiske arbejde med at våge hos døende på plejecentrene i Middelfart Kommune. På billedet sidder søde Britta – klar til en snak.

SELVHJÆLP I ALWILDA OG KNIT SISTERS´ STUDIO I MIDDELFART

I anledning af Frivillig Fredag d. 30. sep. 2022, hvor frivilligheden fejres, har butikkerne Alwilda og Knit Sisters´ Studio sagt jeg til at deltage i ”Vindue for en forening”, som Frivilligcenter Middelfart har arrangeret i uge 39. Selvhjælp har derfor været så heldige at blive matchet med begge butikker, som har sagt ja til at synliggøre Selvhjælp – bl.a. ved at være synlig i butikkernes vinduer, og ved at hver enkelt kunde, der kommer i butikken, får en folder med om Selvhjælps mange tilbud.

I Knit Sisters´ Studio blev Selvhjælp endda inviteret med til at holde et lille online oplæg om foreningens tilbud på ét af butikkens spændende webinarer, der har mange følgere – ikke bare i Middelfart Kommune, men i hele landet – og endda også udlandet.

Tak til Knit Sisters´ Studio og Alwilda for velvilligheden og samarbejdet – på den måde kan vi nå ud til mange flere borgere.

SENSOMMERFEST I SELVHJÆLP

Tirsdag d. 13. sep. 2022 fejrede vi Selvhjælps fantastiske frivillige med en sensommerfest. Takket være støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn kunne vi give vores frivillige en festlig aften med spændende indslag, lækker mad, og hver især fik de en lille gave med hjem, som tak for deres indsats.

Det er alle vores seje frivillige, der tager individuelle samtaler, kører selvhjælpsgrupper, netværksaktiviteter og våger hos døende borgere. Bogholderiarbejde, PR-arbejde og kontakt til diverse fonde varetages også af nogle af vores frivillige.

Takket være dem og deres kæmpe indsats, ville vi ikke kunne tilbyde borgerne hjælp, når de bliver ramt i livet og har brug for medmenneskelig støtte - tak!

KLAR TIL TRIVSELSGRUPPER I EFTERÅRET 2022

Fredag d. 26. august afholdt Selvhjælp gruppelederuddannelse for trivselsgruppeledere til trivselsgrupper. 

Trivselsgrupper er et tilbud til børn i skolealderen, der mistrives, og som har brug for at tale med nogen om det, der er svært. I tilbuddet møder de andre børn, der er i samme situation som dem. Disse situationer kan være alt fra forældres skilsmisse til sorg, mobning og lavt selvværd. 

Hvis børn ikke trives, går det ud over deres skolegang, fritidsliv og deres sociale liv. Jo tidligere indsats, jo bedre forudsætninger har børnene for at klare sig godt fremover. 

Trivselsgrupper ledes af to gruppeledere; en lærer eller en pædagog og en frivillig fra Selvhjælp. 

På gruppelederuddannelsen bliver de klædt på til at lede trivselsgrupper, og alle er de nu klar til at starte trivselsgrupper op her i efteråret. Det vil være på Krogsager Skole og Kirstinebjergskolen i Fredericia Kommune. 

SELVHJÆLP TIL SINDSSYG GOD SØNDAG

D. 28. august 2022 deltog vores ansatte og nogle af vores frivillige til Sindssyg God Søndag, som blev afholdt i Teglgårdsparken i Middelfart. Arrangementet havde fokus på mental sundhed og dét at have en psykisk lidelse. Til arrangementet havde vi en infostand, hvor vi talte med en masse interesserede gæster om vores forskellige tilbud og om det at være frivillig hos Selvhjælp.
Vi blev mødt af stor interesse og er glade for at have haft mulighed for at være med til at aftabuisere nogle af disse emner gennem vores deltagelse til arrangementet.

Vi synes nemlig, at det er vigtigt, at der bliver talt om -og taget hånd om psykiske problemer.

KURSUS OM DET AT VÆRE PÅRØRENDE

I går eftermiddags mødtes frivillige fra foreningen Selvhjælp Fredericia-Middelfart til kursus med temaet "Pårørende". Der var frivillige fra en bred vifte af vores aktiviteter og tilbud lige fra bestyrelse, Vågevagt, UngeSammen, Trivselsgrupper, sorg -og pårørendegrupper -og ikke mindst Vejviserne, hvor idéen til kurset udspang.

Vi var også heldige at have gæster med, som er frivillige fra Røde Kors´ tilbud ”Fortæl for Livet” og Besøgstjenesten, som Vejviserne samarbejder med. Der var spændende fagligt oplæg fra psykolog Birgit Østergård, som tidligere har arbejdet ved Sinds Pårørenderådgivning. Kursisterne var aktive og spørgende, og der har været god feedback på kurset efterfølgende. Alle nød godt af den lækre kage, som i dagens anledning var sponsoreret af Kvickly i Middelfart.

Hvis du er pårørende til en alvorligt eller kronisk syg person, så kontakt os endelig. Vi mangler lige nu deltagere til vores pårørendegrupper. Vi holder ligeledes Walk and Talk den 20. september for pårørende.

MØD OS TIL SINDSSYG GOD SØNDAG I MIDDELFART

Glæd dig til  ”Sindssygt God Søndag”, hvor Selvhjælp Fredericia-Middelfart er medarrangør, som finder sted 28. august 2022 fra kl 11.00-16.00 i Teglgårdsparken. Frivillige og ansatte står klar i vores bod med bl.a. kage, og konkurrence.

Tryk på nedenstående knap for at se det fulde program:

FOREDRAG MED JULIUS MYGIND

Hundredevis af gymnasieelever kan se frem til 26. januar 2023 hvor Selvhjælp Fredericia-Middelfart i samarbejde med Middelfart Gymnasium og HF, og Fredericia Gymnasium arrangerer foredrag med  foredragsholder, forfatter, og coach Julius Mygind på begge gymnasier.

Foredragene vil tage udgangspunkt i hans bestsellerbog "Du er ikke f**ked- du er er bare ung", som er et kærligt, oprigtigt og inspirerende opråb til alle unge, som har det svært. Klik på videoen og hør hvad Julius fortæller om bogen.

BEVILLING FRA MIDDELFART SPAREKASSE

I forbindelse med, at Middelfart Sparekasse uddeler i alt 650.000 kr. til fællesskaber, blev vi udvalgt til at modtage 10.000 kr. til UngeSammen og Trivselsgrupper. Annie Karen Pedersen, koordinator for Vågevagten og Christina Olesen, daglig leder fra Selvhjælp, deltog onsdag d. 24. maj i overrækkelsen af beløbet. Annie var med til at indstille os.  Endnu engang tak til repræsentantskabet for udvælgelsen. Det er vi meget glade for.  

LÆS ARTIKLEN OM INGE, DER FIK HJÆLP AF VEJVISER KIT

Kit, der er frivillig vejviser, hjalp 89-årig Inge fra Middelfart ind i et nyt fællsskab. 

Læs artiklen Fra Fyns Stiftstidende. 

MØD DE SEJE VEJVISERE!

Vejviserne er en flok gæve, kompetente kvinder, der alle besidder helt specielle medmenneskelige kompetencer og evner til at danne relationer.

Vejviserne er frivillige, der hjælper ensomme, ældre medborgere ud i meningsfulde fællesskaber. Projektet er etableret i samarbejde med Middelfart Kommune. 

Til Vejvisernes månedlige koordineringsmøde, fik vi besøg af Mathias Hornbæk, Afdelingschef i Middelfart Kommune, som var nysgerrig på, hvordan det er at være frivillig Vejviser.

Både Vejviserne, Fællesskabskoordinator Birgitte Hjorth fra Middelfart Kommune og projektleder Luise Albirk fra Selvhjælp fik den smukkeste buket af Senior -og Sundhedschef i Middelfart Kommune, Vicky Kim Andersen, som tak for vores indsats. 

VORES YNGSTE VÅGEVAGT

20-årige Hannah holder døende i hånden til det sidste. Læs artiklen i Fyens Stiftstidende om Vågevagtens yngste frivillige. 

VI HOLDER VINTERFERIE - MEN TELEFONEN ER STADIG ÅBEN

I vinterferien i uge 7 er vi ikke at træffe på vores kontorer i Middelfart og Fredericia. Telefonen er dog stadig åben, og vi kan kontaktes mandag-torsdag fra 9:00-13:00 på telefonnummer 72 10 67 73. 

VELFORTJENT ANERKENDELSE TIL BRITTA BERTELSEN I MELFAR POSTEN

Meget velfortjent buket og velfortjente ord til Britta Bertelsen i Melfar Posten. Læs historien i linket herunder.
Britta er en fantastisk ildsjæl, som vi er meget stolte af at have haft som frivillig koordinator i Vågevagten i Middelfart i 15 år. Britta har været med helt fra begyndelsen af Vågevagten, der er et samarbejde med ÆldreSagen, og som i år kan fejre 15-års jubilæum.
Tusind tak Britta - for din kæmpe indsats og for dit menneskelig overskud og nærvær, som både samarbejdspartnere, pårørende, Vågevagtens øvrige frivillige og ikke mindst alle de mennesker, du har våget hos, har mærket. Buketten er mere end velfortjent, også selvom du ikke selv synes det.  

Hold dig opdateret med vores nyhedsmail

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Sundhedshuset, Dronningensgade 97, bygning B 7000 Fredericia
Teglgårdsparken 17 - 5500 Middelfart
Tlf.: 72 10 67 73
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Man–tors kl. 9.00-13.00