Stort tak til Spise med Gutterne

I efteråret 2011 havde min kone og jeg besøg af forebyggende medarbejder Rita Mathiesen fra Fredericia kommune. For min kones vedkommende kunne der ikke rigtig tilbydes nogen hjælp, min kone var på daværende tidspunkt meget svag, afgik ved døden midt i april 2012.

I forbindelse med besøget blev jeg forespurgt, om jeg ville være interesseret i at deltage i madklubben ”Spise med Gutterne”. Jeg takkede ja og har deltaget her i Fredericia fra starten af 2012.

Jeg har de sidste 4½ år stået for madlavningen herhjemme, men syntes det ville være et friskt pust i hverdagen og en mulighed for at udvide mine ”madkundskaber”

Og der må jeg sige, det har været en succeshistorie. Det at komme i gang med at lave god mad med hjælp fra inspirerende instruktører er meget værd. De får det med at lave mad ned på et niveau, hvor vores generation kan være med. Det bevirker også at man selv tør gå i krig med mere avancerede retter.
Vi er, for de flestes vedkommende, fra en generation, hvor madlavning blev foretaget af vores mor. Vore børn har heldigvis, for de flestes vedkommende, et godt tag på madlavning, vores generation er imidlertid, på dette område, landet mellem to stole.

Det sociale i hele arrangementet må man ikke forglemme. Når man er kommet op i vores alder og er blevet alene har man ofte behov for at få ”fornyet/suppleret” ens omgangskreds. Den ”gamle” skrumper, af forskellige årsager, ofte noget ind. Nogen er gået bort, nogen har mest haft relationer til ens kone. Vi der går her er ”alle i samme båd”. Vi får også snakket noget om vore private forhold. Vi er 6, der er på samme hold, kender efterhånden hinanden godt.

På et tidspunkt her sidst på året spurgte jeg de andre 5 på holdet, om de ikke kunne tænke sig at komme hjem til mig en aften, så ville jeg lave noget mad, og vi kunne få en snak under mere afslappede former. Når maden så var lavet, var der mere tid til en snak om vor situation. Og der blev snakket. Vi kom ind på mange af de ting fra vores dagligdag, som vi mænd normalt ikke er særlig gode til at snakke om. Vi havde mange fælles problemer og fik snakket om dem. Vi sad ikke alene med dem. Det blev af alle deltagere betegnet som en stor succes med sådan en komsammen under helt private former. Og der var enighed om at vi ville fortsætte med det rundt om hos hinanden. Det er fint med, at der er kommet et sådant ”spin off” af madklubben ”Spise med Gutterne”.
En af deltagerne havde taget sin harmonika med, så der blev også spillet og sunget efter bedste evne.

Jeg tror, jeg har hele madholdet bag mig, når jeg siger at ”Spise med gutterne” er blevet en succes.
Og det er de 7 instruktørers medvirken, der er en væsentlig årsag til, at det går så godt. Tak til dem som bruger deres fritid på os, vi har indtryk af, at de også har det sjovt med arrangementet.

Og så har vi været på ”MesseC” to gange. Det er flot at de sådan inviterer os (med alt betalt) til at komme hos dem. Her fik vi lov til at lave mere avancerede retter, og det kunne vi også. Det at se og prøve hvordan professionelle folk gør det, var i sig selv også et spændende tillæg til madlavningen. Stor tak til Hanne (tjener) og Benny (kok) samt til direktøren for deres gavmildhed og hjælpsomhed.
Til sidste arrangement lige før jul havde vi fået at vide, at vi hver måtte tage en gæst med. Vi var blevet enige om, at gæsterne skulle være de frivillige ”skubbere” der kører ture med de plejehjemsbeboere der sidder i kørestol. Desværre kom der kun 10 gæster, vi kunne sagtens have serviceret 10 gæster mere.

Også en stor tak til personalet ved Selvhjælp Fredericia som gør et stort arbejde for at få de mange aktiviteter til at køre.

Glædelig jul til alle.

Niels Thomsen
Agatvænget 7, Erritsø
7000 Fredericia.
Tlf. 76 24 06 73.