Om OsHvad er Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Hvem er vi?

[

Vi er en frivillig social forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Vi tilbyder netværksaktiviteter, selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler og skaber mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært - gensidigt og på lige fod. Vi arbejder for at give alle muligheden for at højne deres livskvalitet og mestre livet bedre. Derfor er vores mål også altid, at enhver deltager efter endt forløb har fået et nyt og mere positivt perspektiv på deres situation og redskaberne til at håndtere den selv fremover.

Vi tilbyder:

  • Selvhjælpsgrupper - efter behov
  • Individuelle samtaler
  • Spise med Gutterne (Fredericia, Middelfart, Ejby)
  • Spise med Qvinderne (Fredericia, Middelfart, Ejby)
  • Søndagskaffe 
  • Teaterledsagerordning
  • Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia Kommune 
  • Vågehjælp hos døende på plejecentrene i Middelfart Kommune
  • Juleaftensarrangement for borgere, der ikke har nogen at holde jule sammen med

Derudover har vi to nye projekter i år; Pårørendeprojekt og Trivselsgruppeprojekt. Du kan læse mere om projekterne her på hjemmesiden under "Aktiviteter".

 Vi har holdt 25 års jubilæum.

Læs vores Jubilæumsskrift, som bl.a. indeholder borgernes og de frivilliges fortællinger og vores visioner for fremtiden.

 

Vores arbejde er støttet af Fredericia og Middelfart Kommune, donationer, velgørende organisationer, fonde; herunder Trygfonden m. fl.

For yderligere information Kontakt os