Organisation

Ansatte

Annie Karen Pedersen, leder, e-mail: annie@famiselvhjaelp.dk 

Kirsten Pedersen, sekretær, e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Bestyrelse

Vita Andreasen, Formand, e-mail: via@km.dk  Tlf. 4042 8740

Hanne Ladegaard, Næstformand

Kirsten Pedersen, Kasserer (frem til 31. august 2018)

Susanne Lindberg Knudsen (kasserer fra 1. september 2018)

Maj-Brit Kjellstrøm Gade

Bjarne Hansen

Anne Klysner

Anne Lomholt, Suppleant

Beathe Skovkjær Nielsen, Suppleant 

Frivillige

Vi har en frivillig arbejdende bestyrelse. Endvidere har vi 60-65 frivillige tilknyttet.