Om OsHvad er Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Kvalitet i selvhjælpsarbejdet

Vores frivillige er velkvalificerede og tilbydes løbende relevante kurser i takt med nye tiltag og nye arbejdsopgaver.

Det er et krav, at nye frivillige deltager i Igangsætterkurser.

Der arrangeres 1-2 gange årligt weekendkursus med relevante emner. Endvidere tilbydes vores frivillige kursus gennem Center for frivilligt socialt arbejde.

Endvidere afholdes Selvhjælpsfyraftensmøder, hvor de frivillige udveksler erfaringer og får supervision.

Der er i FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) udarbejdet et kvalitetspapir, som der arbejdes efter i selvhjælpsarbejdet.

 

Læs mere om God kvalitet i selvhjælpsgrupper og samtaler