Om OsHvad er Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Persondataforordning

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Selvhjælp Fredericia-Middelfart indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. part.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER:

Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Vores medlemmer er frivillige, der efter eget ønske har anmodet om medlemsskab af foreningen.

Vi registrerer følgende oplysninger på vores frivillige: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Vores frivillige bestyrelsesmedlemmer registreres på vores hjemmeside med navn og rolle i bestyrelsen.

Deltageroplysninger:

Ved kurser og arrangementer afholdt af Selvhjælp Fredericia-Middelfart , indsamler vi følgende oplysninger: deltagernavn, tlf.nr. og/eller e-mailadresse, og postadresse i forbindelse med evt. kørsel. Disse oplysninger bruges til statistik og slettes efter senest 1 år.

Borgerhenvendelser:

Er der borgere, der kontakter os med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Vi spørger ikke efter og registrerer ikke cpr nr.

Disse behandles udelukkende af relevante personer i Selvhjælp Fredericia –Middelfart , Persondata af følsom karakter opbevares aflåst og makuleres efter endt forløb i Selvhjælp.

Modtagere af vores nyhedsbrev er registreret med navn og e-mail i en lukket database.

Brugen af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet:

Selvhjælp Fredericia-Middelfart er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier, og vi vil sikre, at vi i videst mulig omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder, fx fra et spisearrangement , søndagskaffe mv, hvor man som enkeltperson fotograferes med en gruppe andre mennesker.

Slettepolitik

Ved udmeldelse af foreningen sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende frivillige.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret ti at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelige anvendt format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Koordinatoren i Selvhjælp Fredericia –Middelfart , er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på e-mail sekretaer@famiselvhjaelp.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom.

 

Middelfart, den 18. juni 2018

Underskrevet kopi på kontoret

______________________________

Vita Andreasen , bestyrelsesformand