Om OsHvad er Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Persondataforordning

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Selvhjælp Fredericia-Middelfart indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. part.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER:

Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Vores medlemmer er frivillige, der efter eget ønske har anmodet om medlemsskab af foreningen.

Vi registrerer følgende oplysninger på vores frivillige: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Vores frivillige bestyrelsesmedlemmer registreres på vores hjemmeside med navn og rolle i bestyrelsen.

Deltageroplysninger:

Ved kurser og arrangementer afholdt af Selvhjælp Fredericia-Middelfart , indsamler vi følgende oplysninger: deltagernavn, tlf.nr. og/eller e-mailadresse, og postadresse i forbindelse med evt. kørsel. Disse oplysninger bruges til statistik og slettes efter senest 1 år.

Borgerhenvendelser:

Er der borgere, der kontakter os med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Vi spørger ikke efter og registrerer ikke cpr nr.

Disse behandles udelukkende af relevante personer i Selvhjælp Fredericia –Middelfart , Persondata af følsom karakter opbevares aflåst og makuleres efter endt forløb i Selvhjælp.

Modtagere af vores nyhedsbrev er registreret med navn og e-mail i en lukket database.

Brugen af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet:

Selvhjælp Fredericia-Middelfart er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier, og vi vil sikre, at vi i videst mulig omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder, fx fra et spisearrangement , søndagskaffe mv, hvor man som enkeltperson fotograferes med en gruppe andre mennesker.

Slettepolitik

Ved udmeldelse af foreningen sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende frivillige.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret ti at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelige anvendt format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Koordinatoren i Selvhjælp Fredericia –Middelfart , er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på e-mail sekretaer@famiselvhjaelp.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom.

 

Middelfart, den 18. juni 2018

Underskrevet kopi på kontoret

______________________________

Vita Andreasen , bestyrelsesformand

Økonomisk støtte

Det frivillige sociale arbejde i Selvhjælp Fredericia-Middelfart er støttet af:

 • Fredericia Kommune § 18 og § 79 midler 
 • Middelfart Kommune § 18 m.m.

Der er indgået partnerskabsaftaler med de 2 kommuner.

Fredericia Kommune støtter ligeledes Selvhjælp Fredericia-Middelfart i projekt: Støt den pårørende de næste 4 år fra 2019-2022.

Diverse Fonde:

 • Trygfonden har støttet os i forbindelse med projekt "Følgesvende" 2013-2014 og projekt "Kom til søndagskaffe" 2015-2016
 • Trygfonden støtter os i et 3 årigt projekt fra 2019-2021 med Trivselgrupper på folkeskoler i Middelfart og Fredericia Kommune.
 • FioniaFond har støttet os i forbindelse med vågehjælpen

Endvidere støttes vi af velgørende organisationer i lokal området.  

 

Vi har endvidere modtaget følgende i 2020:

28. februar.2020 har Odd Fellow Logerne i Fredericia bevilliget 5000 kr. til Vågetjenesten Middelfart

6. maj 2020 har Søsterlogen nr. 49, Rosen bevilliget 10.000 kr. til Vågetjenesten Middelfart

 

Vi har endvidere modtaget følgende i 2019:

14.03.19: Løveapoteket Fredericia-Middelfart har doneret 1770, 25 kr. til Spise med Gutterne via deres kampagne "NEJ TAK til posen", hvor 7000 mennesker har støttet Spise med gutterne

28.04.19: Middelfart Ood Fellow logen broderlogen nr. 47 CHR.IX og søsterloge nr. 49 Rosen har doneret 13.000 kr. til Vågevagten i Middelfart

09.05.19: Erritsø Y´mens Klub har doneret 5000 kr. 

14.05.19: Tove Bjørnhauges Fond har doneret 5000 kr.

17.06.19: Fonden Ensomme Gamles Værn har bevilliget 5.000 kr. til Selvhjælp Fredericia-Middelfart til dækning af teaterbilletter til enlige ensomme ældre og som tilskud til øvrige udgifter.

 

 

 

 

 

 

Hvad er Selvhjælp?

Selvhjælp er troen på, at vi som mennesker kan bearbejde vores problemer selv, sommetider har vi behov for støtte til det. Selvhjælp er ikke professionel behandling, men muligheden for at sætte ord på tanker og dele erfaringer med andre. Selvhjælp er at vide, at man ikke er alene, fordi der er nogen at ”gå vejen” sammen med.

Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som det vil være godt at tale med andre om. Vi kan have brug for støtte og hjælp, hvis vi har oplevet tab – fx dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom, tab af arbejde eller andet, som er svært at klare alene. I Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder vi hjælp til selvhjælp via selvhjælpsgrupper, individuelle samtaler, netværksaktiviteter og andre tilbud:

 1. Selvhjælpsgrupper 

  I selvhjælpsgrupper får mennesker i en vanskelig livssituation glæde og gavn af at mødes med andre mennesker, der står i en lignende situation. Gruppen er et trygt forum at fortælle sin historie i, og samtidig en mulighed for at lytte til og lære af andre, der er udfordret af de samme problematikker som en selv. Læs mere om: Selvhjælpsgrupper
 2. Individuelle samtaler

  I en individuel samtale er udgangspunktet altid egen oplevelse af egen situation. Samtalens formål er at hjælpe med at få overblik over egne udfordringer samt afdække og fremme egne handlemuligheder. Læs mere om: Individuelle Samtaler
 3. Netværksaktiviteter

  Netværksaktiviteter har til formål at skabe samvær mellem mennesker med fælles udfordringer og ønske om mere social kontakt. Her er aktiviteten i centrum, hvor igennem det sociale samvær og de gode snakke opstår. Læs mere om: Netværksaktiviteter
 4. Vågevagt

  Vi har et korps af vågevagter som våger hos døende på plejecentrene og i private hjem tilknyttet hjemmeplejen i Middelfart kommune. Læs mere om: Vågevagt

 

For yderligere information Kontakt os

 

Kvalitet i selvhjælpsarbejdet

Vores frivillige er velkvalificerede og tilbydes løbende relevante kurser i takt med nye tiltag og nye arbejdsopgaver.

Det er et krav, at nye frivillige deltager i Igangsætterkurser.

Der arrangeres 1-2 gange årligt weekendkursus med relevante emner. Endvidere tilbydes vores frivillige kursus gennem Center for frivilligt socialt arbejde.

Endvidere afholdes Selvhjælpsfyraftensmøder, hvor de frivillige udveksler erfaringer og får supervision.

Der er i FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) udarbejdet et kvalitetspapir, som der arbejdes efter i selvhjælpsarbejdet.

 

Læs mere om God kvalitet i selvhjælpsgrupper og samtaler

Hvem er vi?

[

Vi er en frivillig social forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Vi tilbyder netværksaktiviteter, selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler og skaber mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært - gensidigt og på lige fod. Vi arbejder for at give alle muligheden for at højne deres livskvalitet og mestre livet bedre. Derfor er vores mål også altid, at enhver deltager efter endt forløb har fået et nyt og mere positivt perspektiv på deres situation og redskaberne til at håndtere den selv fremover.

Vi tilbyder:

 • Selvhjælpsgrupper - efter behov
 • Individuelle samtaler
 • Spise med Gutterne (Fredericia, Middelfart, Ejby)
 • Spise med Qvinderne (Fredericia, Middelfart, Ejby)
 • Søndagskaffe 
 • Teaterledsagerordning
 • Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia Kommune 
 • Vågehjælp hos døende på plejecentrene i Middelfart Kommune
 • Juleaftensarrangement for borgere, der ikke har nogen at holde jule sammen med

Derudover har vi to nye projekter i år; Pårørendeprojekt og Trivselsgruppeprojekt. Du kan læse mere om projekterne her på hjemmesiden under "Aktiviteter".

 Vi har holdt 25 års jubilæum.

Læs vores Jubilæumsskrift, som bl.a. indeholder borgernes og de frivilliges fortællinger og vores visioner for fremtiden.

 

Vores arbejde er støttet af Fredericia og Middelfart Kommune, donationer, velgørende organisationer, fonde; herunder Trygfonden m. fl.

For yderligere information Kontakt os

 

Flere artikler ...

 1. Kontakt os

Underkategorier