Selvhjælp virker – det er dokumenteret

Selvhjælpsgrupper tilbyder en hjælp, som det etablerede system ikke kan give.

Vi ved, at selvhjælp virker. Det ser og hører vi fra de gruppedeltagere, som vi møder i vores daglige arbejde.

Citater fra deltagere efter gruppeforløb

  • Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen
  • Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation
  • Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det
  • Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i

Deltagerne får mere overskud og livsglæde til at mestre hverdagen.

Selvhjælpsgrupper er en internationalt anerkendt metode, og en række forskere har undersøgt og dokumenteret virkningen af selvhjælpsgrupper inden for forskellige områder.

Undersøgelser konkluderer blandt andet

  • at selvhjælpsgruppen som metode har den effekt
  • at deltagerne oplever
  • at de kan spejle sig i hinanden
  • at de modtager og giver støtte og omsorg
  • at de bliver rigtigt forstået
  • at de finder ud af, at de ikke er alene med deres problem

Man kan taler om det, der er svært at tale med andre om i trygge omgivelser.

Deltagerne fortæller om, hvordan de i selvhjælpsgruppen møder en særlig genkendelse og forståelse som gør, at de ikke føler sig så alene, at de føler sig ´unormale´, mere accepterede og som muliggør erfaringsudveksling med andre ligestillede.

Erfaringer fra deltagerne i disse typer grupper er, at grupperne er vældigt hjælpsomme i forhold til personlig udvikling og udvikling af sociale kompetencer. Dette har betydning for sociale relationer i og udenfor gruppen, i forhold til arbejdsplads, uddannelse, familie og andre personlige netværk.