SelvhjælpNår man sidder alene, er tankerne kaos

Selvhjælpsgrupper

Gennem deltagelse i en samtalegruppe får du mulighed for at tale om det, der er svært, med andre i samme situation. Derigennem kan du finde støtte og ressourcer til igen at mestre hverdagen, få øget livskvalitet og livsglæde og komme videre i livet.

Det er ikke professionel behandling. Du er ikke klient eller passiv modtager af hjælp, men du får mulighed for at sætte ord på tanker og dele erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede til gensidig hjælp.

En erfaren frivillig afholder en indledende samtale med dig. Du bliver herefter kontaktet, når der er deltagere nok til at sætte en selvhjælpsgruppe i gang. Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og kan sammensættes efter alder og emne.

En erfaren frivillig er med til at igangsætte selvhjælpsgruppen. Den frivillige igangsætter forlader gruppen, når gruppen fungerer selvstændigt. Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, hvor længe igangsætteren er med.

I 2020 vil vi have følgende selvhjælpsgrupper:

  • Sorggruppe ved tab af ægtefælle eller nært familiemedlem
  • Lettere angst og depression (for både voksne og unge)
  • At være pårørende til alvorligt syge 

 

For yderligere information Kontakt os