Selvhjælpsgrupper

Gennem deltagelse i en samtalegruppe får du mulighed for at tale om det, der er svært, med andre i samme situation. Derigennem kan du finde støtte og ressourcer til igen at mestre hverdagen, få øget livskvalitet og livsglæde og komme videre i livet.

Det er ikke professionel behandling. Du er ikke klient eller passiv modtager af hjælp, men du får mulighed for at sætte ord på tanker og dele erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede til gensidig hjælp.

En erfaren frivillig afholder en indledende samtale med dig. Du bliver herefter kontaktet, når der er deltagere nok til at sætte en selvhjælpsgruppe i gang. Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og kan sammensættes efter alder og emne.

En erfaren frivillig er med til at igangsætte selvhjælpsgruppen. Den frivillige igangsætter forlader gruppen, når gruppen fungerer selvstændigt. Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, hvor længe igangsætteren er med.

Selvhjælpsgrupperne kan f.eks. omhandle:

  • Sorg ved tab af nært familiemedlem
  • Unge, der har mistet
  • At komme videre efter en skilsmisse
  • At være sygemeldt og stå uden for arbejdsmarkedet
  • Lettere angst og depression
  • At leve med en kronisk sygdom
  • At være pårørende til alvorligt syge
  • At være pårørende til demente

 

For yderligere information Kontakt os